Print this Post

Giới thiệu về Primavera Việt Nam

Khi lựa chọn giải pháp Primavera, cái mà bạn có không chỉ là một giải pháp quản lý danh mục đầu tư dự án hàng đầu. Bạn còn có được hàng loạt các dịch vụ và hỗ trợ để đảm bảo sự thành công trong vận hành. Oracle cũng như hệ thống rộng rãi các đại diện và đối tác của Primavera giúp bạn đạt đến thành công trong thực hiện dự án.Với  kinh  nghiệm  trong  suốt hàng thập kỷ qua, đội ngũ triển khai  dự  án  Primavera  của Oracle đã rút được nhiều bài học quan trọng về thực tế trong triển khai các hệ thống quản lý dự án. Khi chọn mua ứng dụng Primavera, bạn trực tiếp hưởng lợi từ những kinh nghiệm trên bởi vì đội ngũ này giúp bạn triển khai, sử dụng bước đầu, và tối đa hóa việc sử dụng giải pháp Primavera.

Hợp tác để có hiệu quả trong thực hiện dự án. Xem xét, phê chuẩn, và kiểm soát tiến độ trực tuyến từ  các bên tham gia dự án. Với tính bảo mật ở cấp độ người dùng, từng thành viên trong nhóm dự án bao gồm những nhà thầu có thể thấy và cập nhật thông tin cần thiết.

Gia tăng sử dụng nguồn lực. Theo dõi nhu cầu về nguồn lực, và xác định yêu cầu về nhân sự. Những giải pháp Primavera giúp tối ưu hóa việc sử dụng nguồn lực, trang thiết bị và các kế hoạch về ngân quỹ. Nguồn dữ liệu tập trung có thể được tiếp cận đối với tất cả mọi người trong nhóm dự án, điều này giúp nâng cao thông tin liên lạc và dễ dàng xác định những thiếu hụt, đồng thời sắp xếp hợp lý lao động, vật liệu và trang thiết bị tại công trường. Những giải pháp này quản lý dễ dàng nguồn lực đa dạng và rộng lớn trên toàn bộ nhiều dự án khác nhau.

Nhanh chóng thích ứng với thay đổi. Hợp lý hóa quy trình đưa ra quyết sách và quản lý thay đổi nhanh hơn bằng cách tiếp cận thông tin cập nhật trong một định dạng được hiệu chỉnh ở mọi lúc mọi nơi. Đánh dấu vấn đề, tạo sự thay đổi mong muốn, tiếp cận thông tin chi tiết, và xem xét khó khăn. Dễ dàng tùy chỉnh màn hình để đáp ứng nhu cầu của bạn. Chèn chú thích và diễn giải theo khoản riêng để có được cách giải quyết nhanh hơn.

Triển khai quản lý giá trị thu được (EVM): Quản lý các chỉ số giá trị thu được quan trọng để theo dõi quá trình thi công. Các nhà thầu có thể truy cập vào tiến độ kịp thời và các thông tin được cập nhật. Tạo báo cáo chuẩn phù hợp với các yêu cầu quản lý giá trị thu được.

Kiểm soát hợp đồng và tài liệu: Theo dõi thay đổi và duy trì trách nhiệm giải trình trong toàn nhóm dự án với một hệ thống hợp tác hoàn chỉnh trong quản lý hợp đồng và tài liệu. Quản lý các nhà thầu tốt hơn bằng cách trực tiếp kiểm soát năng lực của nhà cung cấp, hiên trạng bảo chứng, yêu cầu thanh toán, với hiện trạng hợp đồng, và quan sát các tóm tắt. Các cập nhật theo thời gian thực về các thay đổi đã được phê chuẩn cũng như còn tồn đọng và về những bản cân đối hợp đồng quan trọng đảm bảo bạn tuân thủ đầy đủ các cam kết.

Primavera Việt Nam được thành lập từ năm 2008 đến nay, do chính bản thân tôi đứng ta thành lập với mục đích mong muốn rằng, phần mềm sẽ được phổ biến rộng rãi hơn tại Việt Nam, nhằm giảm thiểu chi phí cho người sử dụng khi có nhu cầu sử dụng để phục vụ việc học tập và công việc thực tế của mỗi người.

Tôi đã tham gia và nghiên cứu phần mềm Primavera từ năm 2007, với nhiều năm kinh nghiệm trong việc triển khai và đào tạo hướng dẫn sử dụng phần mềm tại các lĩnh vực như xây dựng, dầu khí, … trong những tập đoàn lớn, tổ chức lớn.

Quý cá nhân và Quý Công ty có thể an tâm và tin tưởng đến chất lượng dịch vụ do Primavera Việt Nam triển khai.

Trân trọng.

Permanent link to this article: http://primaveravn.com/gi%e1%bb%9bi-thi%e1%bb%87u-primavera-vi%e1%bb%87t-nam/