↑ Return to CÀI ĐẶT PHẦN MỀM

Print this Page

KHÁCH HÀNG CÔNG TY

CÀI ĐẶT PHẦN MỀM ORACLE PRIMAVERA P6 R15.1

KHÁCH HÀNG CÔNG TY

 • Được cài đặt phần mềm với phiên bản mới nhất.
 • Chi phí:
  • Có giấy chứng nhận: 3050USD/ user (Chúng tôi không cung cấp, công ty có nhu cầu sẽ được giới thiệu qua Partner tại Việt Nam).
  • Không có giấy chứng nhận: LIÊN HỆ ĐỂ ĐƯỢC GIÁ TỐT
  • Cài đặt từ xa: Không tốn chi phí đi lại.
  • Cài đặt trực tiếp: Tốn chi phí đi lại, ăn ở – Quý công ty sắp xếp và thanh toán.
  • Thanh toán trước 50%, thanh toán 50% còn lại sau khi hoàn thành cài đặt.
  • Xuất hóa đơn chứng từ. (Thanh toán chuyển khoản qua Tài khoản công ty).
 • Cấu hình:
  • Server:

Cpu quard-core: 2.0 Ghz trở lên.
Ram : 4 – 8 Gb
HDD: 200Gb
Network Card: 1Gb
Windows server 2003, 2008 Enterprise.

  • Client:

Cpu: Core Duo1.5 Ghz trở lên.
Ram : 2 Gb
HDD: 20Gb
Card mạng
Windows : win 7, win 8

Permanent link to this article: http://primaveravn.com/cai-d%e1%ba%b7t-ph%e1%ba%a7n-m%e1%bb%81m/khach-hang-cong-ty/