Print this Page

CÀI ĐẶT PHẦN MỀM

Permanent link to this article: http://primaveravn.com/cai-d%e1%ba%b7t-ph%e1%ba%a7n-m%e1%bb%81m/

KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN

CÀI ĐẶT PHẦN MỀM ORACLE PRIMAVERA P6 R15.1 KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN  Được cài đặt phần mềm với phiên bản mới nhất. Không giới hạn thời gian sử dụng. Full chức năng. Chi phí:  Có giấy chứng nhận: (không cung cấp, được giới thiệu qua Partner tại Việt Nam) 3.050 USD/1 user  Không có giấy chứng …

View page »

KHÁCH HÀNG CÔNG TY

CÀI ĐẶT PHẦN MỀM ORACLE PRIMAVERA P6 R15.1 KHÁCH HÀNG CÔNG TY Được cài đặt phần mềm với phiên bản mới nhất. Chi phí: Có giấy chứng nhận: 3050USD/ user (Chúng tôi không cung cấp, công ty có nhu cầu sẽ được giới thiệu qua Partner tại Việt Nam). Không có giấy chứng nhận: LIÊN HỆ …

View page »